VI Konferencja „W Sercu Łodzi”

 

 

 

  Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić na VI już edycję
Konferencji „W SERCU ŁODZI
”, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 w Auli 1000;
Centrum Kliniczno – Dydaktycznym UM w Łodzi.

Wzorem lat poprzednich, nasza konferencja będzie miała charakter edukacyjny, a jej celem jest przybliżenie środowisku lekarzy kardiologów, internistów lekarzy rodzinnych, ratowników medycznych, pielęgniarek i studentów aktualnych wytycznych dotyczących farmakoterapii oraz elektroterapii związanej z migotaniem przedsionków.

Kontynuujemy wprowadzoną w latach ubiegłych dodatkową formę edukacji – sesje satelitarne poświęcone elektroterapii, telemedycynie oraz leczeniu nadciśnienia tętniczego prowadzone przez luminarzy kardiologii polskiej.

Ponadto proponujemy sesję pod patronatem ZUS, w trakcie której  poruszane będą zagadnienia  związane z niezdolnością do pracy chorych z migotaniem przedsionków oraz wskazań do leczenia sanatoryjnego tych chorych.  

Uzupełnieniem poszczególnych sesji będą omawiane interaktywnie przypadki kliniczne pozwalające na sprawdzenie wiedzy uczestników i podjęcie samodzielnie decyzji terapeutycznych. Przedstawiane problemy omówione będą od podstaw, uwzględniając zarówno zagadnienia kliniczne jak i elektrokardiograficzne.

Przedstawimy również nowości dotyczące elektrokardiologii, w większości dostępne już dla naszych pacjentów.

 

Połączenie wiedzy i doświadczeń najlepszych specjalistów i autorytetów łódzkich ośrodków będzie stanowiło kompendium wiedzy o współczesnej farmakoterapii i elektroterapii.

Rejestracja  na stronie www.wserculodzi.pl 

 Udział w konfrencji jest BEZPŁATNY.

Zapraszamy do udziału !

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Profesor Jerzy Krzysztof Wranicz

 

 
 
 

ORGANIZATOR:

Klinika Elektrokardiologii

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Kontakt: 42 201 43 60;  668 47 31 36

www.elektrokardiologia.umed.pl

e-mail: agnieszka.augustynska.um@gmail.com