IV Konferencja „W Sercu Łodzi”

banner

 

Łódź to miasto o historii złożonej i fascynującej. Dzięki wkładowi czterech różnych kultur stało się prężnie funkcjonującym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym. To właśnie dialog ponad podziałami i ciężka praca dały efekt w postaci powstania jednego z najciekawszych, wielokulturowych miast w Polsce, największego w kraju i znanego w Europie ośrodka tekstylnego. Dziś Łódź nie jest już stolicą przemysłu lekkiego, ale miastem akademickim z 23 uczelniami wyższymi i niemal 100 tys. studentów, ze świetnie rozwiniętymi ośrodkami medycznymi, a wśród nich czterema ośrodkami kardiologicznymi, które wspólnie prowadzą jedyny autorski Regionalny Program Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym: ”Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi”. Dzięki wdrożeniu tego Programu uratowano w naszym regionie już ponad 1.000 pacjentów.

Znamy możliwości współczesnej elektrokardiologii i korzystamy z niej coraz częściej, dlatego uważamy, że wiedzą tą należy się dzielić z naszymi Koleżankami i Kolegami, lekarzami, aby wspólnie móc pomagać coraz bardziej skutecznie tym, którzy tej pomocy potrzebują.


Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa  na IV Konferencję „W Sercu Łodzi”, która odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2016 po raz pierwszy w nowej lokalizacji w Auli 1000 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi.

Czwarta edycja Konferencji „W Sercu Łodzi”, wzorem poprzednich lat, będzie mieć charakter edukacyjny, a jej celem jest przybliżenie środowisku lekarzy kardiologów, internistów lekarzy rodzinnych, ratowników medycznych, pielęgniarek i studentów aktualnych wytycznych dotyczących farmakoterapii zaburzeń rytmu i niewydolności serca oraz wskazań do różnych form elektroterapii. W trakcie Konferencji zostaną omówione wskazania do stymulacji serca, terapii resynchronizującej, implantacji kardiowerterów defibrylatorów oraz do różnych rodzajów ablacji.

W tym roku wprowadzamy dodatkową formę edukacji – sesje warsztatowe dla nie-elektrofizjologów.  Sesje skierowane są w szczególności do chirurgów, anestezjologów i lekarzy internistów, a dotyczą sposobu przygotowania pacjenta z implantowanym urządzeniem wszczepialnym (stymulator serca, ICD,  CRT) do różnych zabiegów i inwazyjnych procedur medycznych.

Kolejny temat omawiany w ramach sesji warsztatowej ma zapoznać lekarzy nie-elektrofizjologów z najczęściej spotykanymi problemami u chorych po implantacji.

Uzupełnieniem będą omawiane interaktywnie przypadki kliniczne pozwalające na sprawdzenie wiedzy uczestników i podjęcie samodzielnie decyzji terapeutycznych.Przedstawiane problemy omówione będą od podstaw, uwzględniając zarówno zagadnienia kliniczne jak i elektrokardiograficzne. Wprowadzeniem do Konferencji będzie kurs EKG, pozwalający początkującym na poznanie EKG od podstaw, a dla znawców problemu, będący dobrym przypomnieniem tej dziedziny wiedzy.

Przedstawimy również nowości dotyczące elektrokardiologii, w większości dostępne już dla naszych pacjentów.

Połączenie wiedzy i doświadczeń najlepszych specjalistów i autorytetów łódzkich ośrodków będzie stanowiło kompendium wiedzy o współczesnej elektroterapii.

Zapraszamy do udziału !

Dr hab. n. med. prof. UM Jerzy K. Wranicz

Najważniejsze informacje o konferencji:  

  • Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji: Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz
  • 2 dni sesji wykładowych
  • miejsce: Centrum Kliniczno – Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

plakat 30.03

Zapraszamy do kontaktu

ORGANIZATOR:

Klinika Elektrokardiologii

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Kontakt: 42 201 43 60

www.elektrokardiologia.umed.pl

e-mail: agnieszka.augustynska.um@gmail.com