V Konferencja „W Sercu Łodzi”

 

 

 

V KONFERENCJA  W SERCU ŁODZI

elektrokardiologia w pigułce

 Łódź, 31 marca – 1 kwietnia 2017

CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNE – AULA 1000  

Łódź, ul. Pomorska 251

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

 Piąta edycja Konferencji „W Sercu Łodzi”, wzorem poprzednich lat, będzie miała charakter edukacyjny, a jej celem jest przybliżenie środowisku lekarzy kardiologów, internistów lekarzy rodzinnych, ratowników medycznych, pielęgniarek i studentów aktualnych wytycznych dotyczących farmakoterapii zaburzeń rytmu i niewydolności serca oraz wskazań do różnych form elektroterapii. W trakcie Konferencji zostaną omówione wskazania do stymulacji serca, terapii resynchronizującej, implantacji kardiowerterów defibrylatorów oraz do różnych rodzajów ablacji.

Kontynuujemy wprowadzoną w ubiegłym roku dodatkową formę edukacji – sesje warsztatowe dla nie-elektrofizjologów.  Sesje skierowane są w szczególności do chirurgów, anestezjologów i lekarzy internistów.

Uzupełnieniem poszczególnych sesji będą omawiane interaktywnie przypadki kliniczne pozwalające na sprawdzenie wiedzy uczestników i podjęcie samodzielnie decyzji terapeutycznych. Przedstawiane problemy omówione będą od podstaw, uwzględniając zarówno zagadnienia kliniczne jak i elektrokardiograficzne.

Wprowadzeniem do Konferencji będzie kurs EKG, pozwalający początkującym na poznanie EKG od podstaw, a dla znawców problemu, będący dobrym przypomnieniem tej dziedziny wiedzy.

Przedstawimy również nowości dotyczące elektrokardiologii, w większości dostępne już dla naszych pacjentów.

Połączenie wiedzy i doświadczeń najlepszych specjalistów i autorytetów łódzkich ośrodków będzie stanowiło kompendium wiedzy o współczesnej elektroterapii.

Poprzednia konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i wzięło w niej udział ok 1000 uczestników: lekarzy kardiologów, internistów, lekarzy rodzinnych.

 Zapraszam do udziału!


Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Profesor Jerzy Krzysztof Wranicz

 

ORGANIZATOR:

Klinika Elektrokardiologii

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Kontakt: 42 201 43 60

www.elektrokardiologia.umed.pl

e-mail: agnieszka.augustynska.um@gmail.com