Program

 

 Pobierz PDF 2018- Program VI Konferencji W Sercu Łodzi

 

 

 

 

 

 

Uczestnikom Konferencji przyznano:

Lekarz:

  • 7 punktów edukacyjnych Okręgowej Izby Lekarskiej
  • 5,5 punktu edukacyjnego PTK

Ratownik medyczny:

  • 2 punkty edukacyjne
Podstawa prawna:
Lekarz – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami)
Ratownik medyczny – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !