III Konferencja „W Sercu Łodzi”

W dniach 17-18 kwietnia 2015r. odbyła się trzecia konferencja W SERCU ŁODZI. Trzecia edycja Konferencji  dotyczyła szeroko rozumianych zagadnień kardiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, niewydolności serca z uwzględnieniem możliwości współczesnej elektroterapii. Zagadnienia te przygotowane zostały głównie  dla lekarzy „nie-zabiegowców” – lekarzy POZ, internistów, specjalizujących się w zakresie kardiologii, jak też kardiologów. Konferencja miała na celu przybliżenie środowisku lekarzy aktualnych wskazań do różnych form elektroterapii  w leczeniu: wolnych rytmów (stymulacja) , szybkich rytmów, komorowych i nadkomorowych (ablacje), niewydolności serca orz  w profilaktyce nagłego zgonu sercowego.

Przedstawione problemy były  omawiane od podstaw, zarówno  zagadnienia kliniczne jak również elektrokardiograficzne. Uzupełnieniem były omawiane  interaktywnie przypadki kliniczne pozwalające na sprawdzenie wiedzy uczestników i podjęcie samodzielnie decyzji terapeutycznych.

Tegoroczna konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięło w niej udział ok. 500 osób.