IV Konferencja W SERCU ŁODZI

W   dniach 15-16 kwietnia 2016 odbyła się IV Konferencja „W Sercu Łodzi”, po raz pierwszy w nowej lokalizacji w Auli 1000 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi.

Czwarta edycja Konferencji „W Sercu Łodzi” miała charakter edukacyjny, a jej celem było przybliżenie środowisku lekarzy kardiologów, internistów lekarzy rodzinnych, ratowników medycznych, pielęgniarek i studentów aktualnych wytycznych dotyczących farmakoterapii zaburzeń rytmu i niewydolności serca oraz wskazań do różnych form elektroterapii. W trakcie Konferencji zostały  omówione wskazania do stymulacji serca, terapii resynchronizującej, implantacji kardiowerterów defibrylatorów oraz do różnych rodzajów ablacji.

Wprowadzono dodatkową formę edukacji – sesje warsztatowe dla nie-elektrofizjologów.  Sesje skierowane w szczególności do chirurgów, anestezjologów i lekarzy internistów, dotyczyły sposobu przygotowania pacjenta z implantowanym urządzeniem wszczepialnym (stymulator serca, ICD,  CRT) do różnych zabiegów i inwazyjnych procedur medycznych.

Kolejny temat omawiany w ramach sesji warsztatowej miał na celu zapoznanie lekarzy nie-elektrofizjologów z najczęściej spotykanymi problemami u chorych po implantacji.

Uzupełnieniem były omawiane interaktywnie przypadki kliniczne pozwalające na sprawdzenie wiedzy uczestników i podjęcie samodzielnie decyzji terapeutycznych.

 

Dziękujemy za udział !

Najważniejsze informacje o konferencji:  

  • Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji: Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz
  • 2 dni sesji wykładowych
  • miejsce: Centrum Kliniczno – Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi